Powiedz mi...
Ostatnia strona książki?
Podrozdział 3 - W jaki sposób dajemy życie?
Podrozdział 8 - Co to znaczy, że ciała przyciągają się?
Podrozdział 11 - Jak powstaje dziecko?
Podrozdział 15 - Kim jestem?