POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Administrator danych osobowych

Administratorem jest Inter Global Oświata Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sędziowska 1, 02-081 Warszawa

  1. Sposób kontaktu z nami

Jeśli potrzebujesz informacji o przetwarzaniu swoich danych skontaktuj się z nami mailowo. Nasze dane kontaktowe: biuro@inglo.pl

  1. Skąd mamy Twoje dane

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie w trakcie zawierania umowy kupna poprzez kontakt mailowy.

  1. Przymus podawania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

Jeśli nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

  1. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

Twoje dane nie są przetwarzane automatycznie, nie są profilowane, nie wykorzystujemy ich też w celach marketingowych.

  1. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w każdym momencie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Masz prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania ich oraz usunięcia.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  1. Udostępnianie Twoich danych

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom, które zapewniają usługi logistyczne – firmom kurierskim lub Poczcie Polskiej - w celu wysłania Twojego zamówienia.

  1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe także po zakończeniu realizacji umowy zawartej z Tobą w celach: