Powiedz mi, co to jest miłość

Dis, en vrai, c’est quoi l’amour?
Powiedz mi, co to jest miłość

„Powiedz mi, co to jest miłość” to książka dla dzieci o ciele, miłości i seksualności, napisana w oparciu o chrześcijański model wartości.

Jako rodzice, gdy próbujemy rozmawiać o tych sprawach z dziećmi, bardzo często natrafiamy w sobie na barierę. Chcemy opowiedzieć o tym, co jest piękne i dobre, co jest ważną częścią naszego życia jako rodziców, niezwykłą tajemnicą początków życia naszego dziecka, ale jednocześnie zaczyna brakować nam słów.

Ta książka została napisana po to, by pomóc nam rozmawiać z dziećmi w sposób prosty i zrozumiały, odwołując się do ich wyobraźni oraz języka. Opatrzona jest pomysłowymi i ładnymi ilustracjami, które tłumaczą dziecku zagadnienia związane z miłością, wzbudzając jego zachwyt, a nie naruszając jego naturalnej wrażliwości.


Od wydawcy Rozmawiać ze swoimi dziećmi o miłości i seksualności? Tak! - gorąco zachęca do tego rodziców Inès de Franclieu, autorka niniejszej książki, podkreślając, że jako rodzice jesteśmy na uprzywilejowanej pozycji do prowadzenia takich rozmów. A w małym dziecku jest naturalna "gotowość" do zachwytu tajemnicą jego życia i pochodzenia. - No dobrze, ale co powiedzieć? Jakich słów użyć? Często, próbując odpowiadać na pytania dziecka napotykamy w sobie na barierę własnych emocji, lęku przed nieumiejętnością rozmawiania na ten temat... W takiej sytuacji możemy sięgnąć po książkę "Powiedz mi, co to jest miłość?". Autorka proponuje, by książkę najpierw przeczytać samemu - poznać język i użyte w niej porównania, aby, gdy padnie pytanie z ust dziecka, móc swobodnie mu odpowiedzieć lub usiąść i razem z dzieckiem przeczytać odpowiedni jej fragment. Nie jest to książka do samodzielnego czytania przez dziecko: przewodnikiem po niej powinien być rodzic. Czytając książkę Inès de Franclieu, szybko się zorientujemy, że to jak książkę czytamy, które rozdziały wybieramy, zależy od etapu rozwoju naszego dziecka i indywidualnych jego potrzeb. Z 5-latkiem przeczytamy, pierwsze dwa-trzy pytania z I rozdziału. Jeśli znów książkę zaczniemy czytać z 9-latkiem, to pierwsze pytanie z I rozdziału ("Jak to się dzieje, że Hania nie jest taka jak Kuba?") może mu się wydać dziecinne, skupimy się zatem raczej na kolejnych. Warto też dobrze wybrać moment do rozmowy lub wspólnego czytania odpowiedzi na pytania zawarte w rozdziale IV, który jest skierowany raczej dla dzieci 10-letnich i starszych. Choć tu znów autorka pozostawia to wyczuciu rodzica. W rozmowach z dziećmi na temat miłości i seksualności mogą okazać się również przydatne ogólne uwagi Inès de Franclieu dotyczące sposobu prowadzenia takich rozmów. Jak podkreśla autorka książki na spotkaniach z rodzicami, powinny być one: 1. Rozpoczynane odpowiednio wcześnie. W dzisiejszym świecie bardzo łatwo się zetknąć z wulgarnym językiem, a nawet pornografią. Dostęp do Internetu na własnych smartfonach lub tabletach mają coraz młodsze dzieci. Obejrzenie zdjęć czy filmu pornograficznego to często kwestia dwóch kliknięć. Do rzadkości nie należą również sytuacje, gdy starsze dzieci pokazują młodszym to, co znalazły lub co im przesłali koledzy. Rozpoczęcie rozmów o ciele, miłości i seksualności już z 5-latkiem, można porównać do zabezpieczenia pięknego mebla z surowego drewna warstwą lakieru. Gdy przypadkiem na niezabezpieczony mebel wyleje nam się olej, olej wniknie głęboko, a plamy nie damy rady zmyć. Pokrycie mebla lakierem nie spowoduje, że unikniemy wypadków, ale olej nie wniknie głęboko i plamy będzie można się łatwo pozbyć. Podobnie z dzieckiem. Gdy rozmawiamy z nim o miłości i ciele, uodparniamy dziecko na sytuacje, w których mimowolnie może się zetknąć z treściami dla niego niepożądanymi. 2. Prowadzone w sposób powtarzalny. Rozmowy z dziećmi, zwłaszcza w młodszym wieku, będą krótkie, gdyż szybko zaspokajają one swoją ciekawość. Warto je powtarzać i w kolejnych rozmowach, inicjowanych przez nas lub dziecko, poszerzać zakres naszych odpowiedzi, zgodnie z potrzebami dziecka. 3. Prowadzone w sposób rozważny. Często nam się wydaje, że rodzic powinien zrobić WIELKI MOMENT uświadamiania - wręcz przeciwnie, prowadzimy rozmowy w "codzienności”, zwyczajnie. Odpowiadamy na zadawane pytania prosto, w kilku zdaniach. Autorka książki proponuje, by w rozmowie używać wzroku dziecka jako wskazówki: spojrzenie uspokojone, pełne aprobaty - odpowiedź jest wystarczająca, nie trzeba iść dalej. Na pytania dziecka warto odpowiadać od razu, chyba, że sytuacja nie sprzyja; wtedy należy wyrazić zainteresowanie pytaniem i wskazać moment, gdy do niego wrócimy. 4. Zindywidualizowane. Sposób, w jaki z dzieckiem rozmawiamy (długość rozmowy, jej szczegółowość), wyznacza wiek dziecka, jego potrzeby oraz konkretne sytuacje i pytania dziecka ("Mamo, tato, a kolega powiedział, że...", "A skąd ja się wzięłam?"). Takie rozmowy z naszym dzieckiem na tematy miłości i seksualności nie tylko dają mu poczucie bezpieczeństwa, ale również umacniają naszą relację rodzic - dziecko i stanowią bazę do przyszłych rozmów, gdy stanie się ono nastolatkiem. Inès de Franclieu swoją książkę "Powiedz mi, co to jest miłość?" traktuje jako propozycję rozmawiania z dzieckiem o ciele i seksualności. Natomiast jak będzie wyglądała rozmowa z konkretnym dzieckiem, zależy od jego rodziców. Najważniejsze jest, aby zacząć taką rozmowę...

kontakt: Wydawnictwo Inter Global Oświata sp. z o.o.
ul. Sędziowska 1, 02-081 Warszawa
tel. 22-825-10-21
e-mail: powiedzmi@inglo.pl


Tytuł oryginału: Dis, en vrai, c’est quoi l’amour?
Tłumaczenie z francuskiego: Anna Bluj
Redakcja i korekta: Anna Franaszek, Elżbieta Świerczyńska
Skład i łamanie: Katarzyna Mickiewicz
Druk: EDICA, Poznań
Wydanie francuskie:
© 2013, Éditions de l’Emmanuel; 89, Bd Auguste Blanqui – 75013 PARIS; FRANCE
ISBN : 978-2-35389-210-5

Wydanie polskie:
© Wydawnictwo: Inter Global Oświata Sp. z o.o.
ul. Sędziowska 1, 02-081 Warszawa
tel. 22-825-10-21
ISBN 978-83-932873-2-1
Wszelkie prawa zastrzeżone.