Powiedz mi, co to jest miłość

Dis, en vrai, c’est quoi l’amour?
Powiedz mi, co to jest miłość

Od wydawcy polskiego:

„Powiedz mi, co to jest miłość” to książka dla dzieci o ciele, miłości i seksualności, napisana w oparciu o chrześcijański model wartości.

Jako rodzice, gdy próbujemy rozmawiać o tych sprawach z dziećmi, bardzo często natrafiamy w sobie na barierę. Chcemy opowiedzieć o tym, co jest piękne i dobre, co jest ważną częścią naszego życia jako rodziców, niezwykłą tajemnicą początków życia naszego dziecka, ale jednocześnie zaczyna brakować nam słów.

Ta książka została napisana po to, by pomóc nam rozmawiać z dziećmi w sposób prosty i zrozumiały, odwołując się do ich wyobraźni oraz języka. Opatrzona jest pomysłowymi i ładnymi ilustracjami, które tłumaczą dziecku zagadnienia związane z miłością, wzbudzając jego zachwyt, a nie naruszając jego naturalnej wrażliwości.


kontakt: Wydawnictwo Inter Global Oświata sp. z o.o.
ul. Sędziowska 1, 02-081 Warszawa
tel. 22-825-20-21
e-mail: powiedzmi@inglo.pl


Tytuł oryginału: Dis, en vrai, c’est quoi l’amour?
Tłumaczenie z francuskiego: Anna Bluj
Redakcja i korekta: Anna Franaszek, Elżbieta Świerczyńska
Skład i łamanie: Katarzyna Mickiewicz
Druk: EDICA, Poznań
Wydanie francuskie:
© 2013, Éditions de l’Emmanuel; 89, Bd Auguste Blanqui – 75013 PARIS; FRANCE
ISBN : 978-2-35389-210-5

Wydanie polskie:
© Wydawnictwo: Inter Global Oświata Sp. z o.o.
ul. Sędziowska 1, 02-081 Warszawa
tel. 22-825-20-21
ISBN 978-83-932873-2-1
Wszelkie prawa zastrzeżone.